Kontakt

Mário Kolár – MANA
Zvončín 205 / 919 01
Tel: +421 915 453 006
Email: manakolar@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mario.m.kolar

Fakturácie:
Monika Kolárová
Tel: +421 915 505 018
Email: predaj@mana-shop.sk


Evidovaný na Okresnom úrade Trnava
Číslo živnostenského registra: 207-16065
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

IČO: 40 083 781
DIČ:
 1045615824

Peňažný ústav:

Tatrabanka
č.ú. 2626760297/1100
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2676 0297
BIC (SWIFT):
 TATRSKBX

Nie som platca DPH.


Prevádzkujem aj vodácky E-shop a požičovňu lodí. Navštívte webstránky na www.mana-shop.sk a www.boat4u.sk