Google kalendár

Určite ste sa v praxi stretli s rôznymi elektronickými kalendármi a plánovačmi. Google kalendár je jedným z nich. Tak ako všetky iné ponúka zápis udalostí a prípadné upozorňovanie na blížiace sa udalosti.

Ten podstatný rozdiel je to že každá udalosť sa dá zdielať s inými užívateľmi. Pod jedným Google účtom teda ako keby v jednom kalendári sa dá vytvoriť viacero podkalendárov s rôznym určením a nastavením súkromia.

Príklad:

V našej požičovni lodí na Hrone prijíma objednávky len jeden pracovník. Ten všetky údaje ako Meno, čas príchodu, materiál a podobne vloží do Google kalendára na určený deň a hodinu ako bolo požičanie dohodnuté. Tento pracovník, v našom prípade pracovníčka sedí ďaleko od Hrona vo svojej kancelárii. Pracovníci v požičovni majú kalendár zdielaný vo svojom Google účte. Niektorým pracovníkom sa len zobrazuje iný môžu kalendár aj upravovať. Záleží komu aký prístup vlastník kalendára nastaví. Pracovníci v požičovni teda už vopred vedia čo ich v najbližšom čase čaká a nemusia si informácie zisťovať a zapisovať. Majú ich priamo vo svojom mobile v aplikácii Google kalendár. Bez Google kalendára si už prácu v našej požičovni ani nevieme predstaviť. Geniálne riešenie a ZADARMO!

Ďalší príklad je spravovanie rezervácií v ubytovacom zariadení. Zamestnanec pri telefóne alebo za barom či na recepcii sa prihlási svojim Google účtom do kalendára kde vidí aktuálnu obsadenosť. Okamžite vie či môže ponúknuť ubytovanie alebo nie. Následne hosťa ubytovať alebo zarezervovať mu ubytovanie do budúcnosti. Po pracovnej smene sa odhlási a na druhý deň sa prihlási iný zamestnanec do toho istého zdielaného kalendára ale pod svojim Google účtom. Jednoduché, efektívne a hlavne ZADARMO! A aj v mobile.

A takých príkladov možno uviesť mnoho. Používanie Google kalendára vám nesmierne zjednoduší súkromný a profesný život.


Túto službu vám profesionálne nainštalujem do praxe a nastavím. Poskytujem k nej poradenstvo a servis. Cena: 15,- €/hod.