Google dokumenty

Určite ste sa stretli v praxi s používaním balíku programov Microsoft Office. Je to dobre známy Word, Excel prípadne PowerPoint. Bez nich a bez ich milión funkcií sa to dnes v počítačovom svete už ani nedá. Zamyslite sa ale koľko z tých funkcií vôbec používate? A koľko ich vôbec poznáte? Minimum. Google ponúka taký vlastný balík programov Office v jednoduchšej forme a hlavne zadarmo. Volá sa to Google dokumenty.

Prvý a najpodstatnejší rozdiel od klasického Microsoft Office alebo Open Office je ten že sa Google dokumenty neinštalujú na váš počítač ale pracujete online v internetovom prehliadači. Podmienkou je teda byť pripojený na internet. Druhý, nemenej podstatný rozdiel je to že každý dokument sa dá zdielať s inými užívateľmi. Táto funkcia nám ponúka plno praktických možnosti najmä v profesnom živote.

Základné funkcie Google dokumentov:

  • dokumenty Google – alternatíva k MS Word
  • tabuľky Google – alternatíva k MS Excel
  • prezentácie Google – alternatíva k MS Power Point
  • nákresy Google – alternatíva k skicáru

Tých funkcionalít je viac a navyše je ich možné inštaláciou a pridaním aplikácií tretích strán rozšíriť. Google dokumenty sú pekne spracované aj ako aplikácia do mobilných telefónov kde máte k nim plný prístup.


Túto službu vám profesionálne nainštalujem do praxe a nastavím. Poskytujem k nej poradenstvo a servis. Cena: 15,- €/hod.