Články a stránky

Články a stránky sú tie časti webu kde je umiestnený samotný obsah a kde sa dostanete klikaním na navigačné odkazy umiestnené v Menu. Slúžia teda na publikovanie textového obsahu, fotografií prípadne máp videa a iného. Aký je medzi nimi rozdiel?

Články v redakčnom systéme WordPress slúžia na publikovanie aktuálne zaujímavého textu teda noviniek. Ukladajú sa chronologicky. Staršie zapadajú prachom zabudnutia nie však vo vyhľadávaní v Google. Tie novšie sa zobrazujú ako prvé. Dajú sa triediť do tematických kategórií. Často sa pri ich nadpise zobrazuje aj meno autora a dátum vydania. Slúžia na písanie blogu.

Stránky v redakčnom systéme WordPress sú to prvé s čím sa pri práci na webe stretnete. V menu sa nachádzajú pod nadpismi O nás, Cenník, Kontakt, Otváracie hodiny a podobne. Nie sú radené časovo a ani do kategórií. Každá stránka môže mať aj svoju nadradenú stránku. Grafické “témy” im ešte pridávajú rôzne malé funkcie najčastejšie je to voľba či chcete stránku zobrazovať s alebo bez navigačného stĺpca.

Editácia článkov a stránok je veľmi jednoduchá a intuitívna. Nad hlavným oknom do ktorého vkladáte text a mediálne súbory máte panel s nástrojmi na úpravu. Svoje úpravy zverejníte jednoducho kliknutím na tlačidlo “Aktualizovať” v pravom hornom rohu.